Chính Sách Đổi Hàng

0

Chính Sách Đổi Hàng

Chính sách đổi hàng:

  • Phải có thông tin mua hàng.
  • Sản phẩm còn nguyên vẹn, còn tem nhập khẩu, chưa qua sử dụng,…
  • Mỗi sản phẩm chỉ được đổi một lần.
  • Sản phẩm đổi có thể đổi thành một hoặc nhiều sản phẩm với tổng số tiền bằng hoặc cao hơn sản phẩm đổi. Trường hợp khách hàng muốn đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn sẽ không được hoàn lại tiền thừa.

Tin khác