Chính Sách Bảo Mật

0

Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
- Chúng tôi thu thập thông tin từ khách hàng khi đặt hàng trên trang web hoặc liên hệ email, điện thoại với chúng tôi. Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ khách hàng có thể được sử dụng một trong những cách sau đây:
+ Để cải thiện trang web của chúng tôi (Chúng tôi liên tục cố gắng để cải thiện các dịch vụ trang web của chúng tôi dựa trên các thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ khách hàng)

+ Để cải thiện dịch vụ khách hàng (Thông tin của khách hàng sẽ giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của khách hàng)
+ Để xử lý các giao dịch
+ Địa chỉ email mà khách hàng cung cấp khi xử lý đơn hàng, có thể được sử dụng để gửi cho khách hàng thông tin và cập nhật liên quan đến đặt hàng, ngoài việc tiếp nhận tin tức thường xuyên, cập nhật, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến thông tin


2. Phạm vi sử dụng thông tin
Wolver Việt Nam sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đơn hàng đến với khách hàng. Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Wolver Việt Nam lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng nhằm để đối chiếu khi có phát sinh vấn đề xảy ra, không lưu trữ thông tin khác, nhạy cảm của khách hàng như số điện thoại, thông tin địa chỉ...

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và điều chỉnh
Khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu Wolver Việt Nam cung cấp hoặc xóa bỏ thông tin của chính mình nếu có nhu cầu,Wolver Việt Nam hoàn toàn không sử dụng hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của khách hàng, dù công hay tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc để lộ cho bất kỳ công ty khác cho bất kỳ lý do nào, mà không có sự đồng ý của khách hàng.
Tất cả các thông tin nhạy cảm chỉ có thể truy cập bởi những người được ủy quyền có quyền truy cập và được yêu cầu để giữ cho các thông tin bí mật.


Tin khác